Pernilla H

44 år, Norrköping

Lösta kryss: 3797 | Korrekt lösta: 3326 (87,6%)

Grattis Pernilla! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.48.

2 dec, 2019

Grattis Pernilla! Du har vunnit fyra Trisslotter i Matkryss - maj.

1 jun, 2019

Mest lösta kryss