Jan K

66 år, Bjärred

Lösta kryss: 5650 | Korrekt lösta: 4641 (82,1%)

Grattis Jan! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.8.

24 feb

Grattis Jan! Du har vunnit fyra Trisslotter i Kryptokryss - jul.

1 aug, 2019

Mest lösta kryss