Jan K

68 år, Bjärred

Lösta kryss: 7039 | Korrekt lösta: 5838 (82,9%)

Grattis Jan! Du har vunnit två Trisslotter i Lördagskryss v.34.

3 sep

Grattis Jan! Du har vunnit två Trisslotter i Julkrysset 2021.

1 jan

Mest lösta kryss