Kent S

55 år, Holsljunga

Lösta kryss: 2252 | Korrekt lösta: 2181 (96,8%)

Grattis Kent! Du har vunnit fyra Minitriss i Tankenöt v.33.

20 aug

Grattis Kent! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.6.

11 feb

Mest lösta kryss