Kent S

56 år, Holsljunga

Lösta kryss: 2634 | Korrekt lösta: 2457 (93,3%)

Grattis Kent! Du har vunnit två Minitriss i Resekryss - feb.

1 mar

Grattis Kent! Du har vunnit fyra Minitriss i Tankenöt v.33.

20 aug, 2019

Mest lösta kryss