Rickard B

67 år, Malmö

Lösta kryss: 3399 | Korrekt lösta: 2890 (85%)

Grattis Rickard! Du har vunnit två Minitriss i Matkryss - jan.

1 feb

Rickard BAnlänt 21 februari, tack!

22 feb 10:56

Grattis Rickard! Du har vunnit fyra Minitriss i K&T Siffror v.29.

23 jul, 2018

Mest lösta kryss