Anna S

14 år, Avesta

Lösta kryss: 1934 | Korrekt lösta: 1845 (95,4%)

Grattis Anna! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.19.

11 maj

Grattis Anna! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.42.

21 okt, 2019

Mest lösta kryss