Gun C

77 år

Lösta kryss: 5158 | Korrekt lösta: 4209 (81,6%)

Från Skåne

Grattis Gun! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.30.

31 jul

Grattis Gun! Du har vunnit valfria filmer på plejmo.se värde 78 kr i Lördagskryss v.3.

26 jan

Mest lösta kryss