Gun C

76 år

Lösta kryss: 4934 | Korrekt lösta: 4024 (81,6%)

Från Skåne

Grattis Gun! Du har vunnit 2 valfria filmer på plejmo.se i Lördagskryss v.3.

26 jan

Grattis Gun! Du har vunnit fyra Minitriss i Kors & Tvärs v.25.

25 jun, 2018

Mest lösta kryss