Sten E

73 år, Malmö

Lösta kryss: 3295 | Korrekt lösta: 3123 (94,8%)

Grattis Sten! Du har vunnit ett presentkort värde 100 kr på Adlibris i Måndagskryss v.5.

5 feb

Grattis Sten! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.31.

6 aug, 2018

Mest lösta kryss