Göte F

74 år, Arboga

Lösta kryss: 11912 | Korrekt lösta: 11319 (95%)

Grattis Göte! Du har vunnit fyra Minitriss i K&T Siffror v.23.

10 jun

Grattis Göte! Du har vunnit fyra Minitriss i K&T Siffror v.32.

13 aug, 2018

Mest lösta kryss