Eila F

67 år, Stockholm

Lösta kryss: 2814 | Korrekt lösta: 2739 (97,3%)

Grattis Eila! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.14.

8 apr

Grattis Eila! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.38.

24 sep, 2018

Mest lösta kryss