Monica Ståle

79 år, Malmö

Lösta kryss: 592 | Korrekt lösta: 447 (75,5%)

Grattis Monica! Du har vunnit två Minitriss i Matkryss - dec.

1 jan

Grattis Monica! Du har vunnit två Trisslotter i Måndagskryss v.17.

2 maj, 2022

Mest lösta kryss