Jenny Å

42 år, Luleå

Lösta kryss: 3470 | Korrekt lösta: 3207 (92,4%)

Grattis Jenny! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.38.

23 sep

Grattis Jenny! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.10.

11 mar

Mest lösta kryss