Jenny Å

42 år, Luleå

Lösta kryss: 3170 | Korrekt lösta: 2920 (92,1%)

Grattis Jenny! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.10.

11 mar

Grattis Jenny! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.36.

10 sep, 2018

Mest lösta kryss