Sonja J

66 år, Hjo

Lösta kryss: 3339 | Korrekt lösta: 1612 (48,3%)

Grattis sonja! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.29.

22 jul

Grattis sonja! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.51.

24 dec, 2018

Mest lösta kryss