Sonja J

67 år, Hjo

Lösta kryss: 3621 | Korrekt lösta: 1703 (47%)

Grattis sonja! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.31.

3 aug

Grattis sonja! Du har vunnit två Trisslotter i Onsdagskryss v.3.

22 jan

Mest lösta kryss