Björn F

70 år, Borås

Lösta kryss: 6602 | Korrekt lösta: 6365 (96,4%)

Grattis Björn! Du har vunnit två Minitriss i Sommarkrysset 2019.

1 aug

Grattis Björn! Du har vunnit fyra Trisslotter i Pusselkryss - jan.

1 feb

Mest lösta kryss