Björn F

74 år, Borås

Lösta kryss: 8455 | Korrekt lösta: 8141 (96,3%)

Grattis Björn! Du har vunnit fyra Trisslotter i Filmkryss - jul.

1 aug

Grattis Björn! Du har vunnit två Minitriss i Naturkryss - jan.

1 feb

Mest lösta kryss