Björn S

75 år, Strängnäs

Lösta kryss: 53857 | Korrekt lösta: 50324 (93,4%)

Grattis Björn! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.33.

Igår

Grattis Björn! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.6.

11 feb

Mest lösta kryss