Björn S

75 år, Strängnäs

Lösta kryss: 52381 | Korrekt lösta: 48966 (93,5%)

Grattis Björn! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.6.

11 feb

Grattis Björn! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.31.

6 aug, 2018

Mest lösta kryss