Tom B

61 år, Asarum

Lösta kryss: 3229 | Korrekt lösta: 2885 (89,3%)

Grattis Tom! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.32.

12 aug

Grattis Tom! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.2.

14 jan

Mest lösta kryss