Rosita S

66 år, Bandhagen

Lösta kryss: 635 | Korrekt lösta: 459 (72,3%)

Numer glad pensionär från april i år, efter många års slit!

Grattis Rosita! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.15.

15 apr

Grattis Rosita! Du har vunnit 6 månaders Guldmedlemskap på Korsord.se i Nöjeskryss - aug.

12 sep, 2019

Grattis Rosita! Du har vunnit fyra Trisslotter i Sportkryss - maj.

1 jun, 2019

Mest lösta kryss