Rosita S

68 år, Bandhagen

Lösta kryss: 1278 | Korrekt lösta: 929 (72,7%)

Numer glad pensionär från april i år, efter många års slit!

Grattis Rosita! Du har vunnit två Trisslotter i Filmkryss - jul.

1 aug

Grattis Rosita! Du har vunnit två Trisslotter i Onsdagskryss v.2.

19 jan

Mest lösta kryss