Allmänt

Vi på Korsord.se vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. I den här integritetspolicyn förklarar vi hur och varför vi samlar in information, hur den används och hur vi tar hänsyn till dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift

Personuppgifter är information som identifierar dig som individ eller som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Exempel på personuppgifter inkluderar namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Information om IP-adress och ditt användande av tjänster kan även under dessa omständigheter räknas som personuppgifter.

Korsord Esse AB (org.nr. 556876-2289) är personuppgiftsansvarig, se kontaktinformation nedanför.

Vilken typ av information samlar vi in?

Om du registrerar dig på vår webbplats eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

  • Namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress
  • Födelsedatum
  • Kön
  • Inloggningsuppgifter
  • IP-adress
  • Användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats


Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

  • Webbplatsen www.korsord.se
  • Appen Korsord.se
  • När du kontaktar oss via e-post
  • Genom cookies

Lagring av personuppgifter

Korsord.se vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna policy eller tills dess att du själv väljer att bli raderad.

För eventuella köp som gjorts kan uppgifter behövas sparas för att vara förenlig med bokföringslagen.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag till de uppgifter vi behandlar om dig och att dina personuppgifter ska rättas till om de är felaktiga. Du har även rätten att begära att de ska raderas eller göra invändningar gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Även om vi alltid kommer försöka tillgodose dina önskemål kan det finnas undantag till rättigheterna vilket innebär att vi enligt lag kan komma behöva fortsätta behandla dina uppgifter, t.ex. bokföringslagen vid fakturering.

Förfrågningar måste besvaras av Korsord.se inom 30 dagar.

Ändringar av den här policyn

Vi kan ibland göra ändringar i denna policy.

Den senast uppdaterade versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår personuppgiftspolicy eller om vår användning av personuppgifter kan du gärna kontakta oss på nedan kontaktuppgifter:

Korsord.se
Fleminggatan 2
603 79 Norrköping

011 - 12 26 60
support@korsord.se