Forumregler

1. När du blir medlem på korsord.se

1.1 Följ våra regler
I och med att du registrerar dig som medlem accepterar du också samtliga våra regler vilka gäller aktiviteter knutna till ditt användarkonto, oavsett om det är du eller någon annan som använder det. Lägg särskilt märke till regel 1.5.

1.2 E-postadress
Du måste alltid ha en fungerande e-postadress kopplad till ditt användarnamn, dvs. en e-postadress där vi vid behov kan komma i kontakt med dig. Av denna anledning är det inte tillåtet att använda e-postadresser av engångstyp eller som bara fungerar under en begränsad tid.

1.3 En registrering per medlem
Det är inte tillåtet att registrera fler än ett användarkonto oavsett vilken status det ursprungliga användarkontot har. Vill du byta användarnamn eller göra någon annan ändring i ditt medlemskap kan du göra detta på din medlemssida.

Det är inte heller tillåtet att registrera (eller använda) ett konto i syfte att hjälpa någon annan att kringgå våra regler eller moderators uppmaningar.

Konton som strider, eller misstänks strida, mot denna regel kan komma att stängas av.

1.4 När du har frågor
Om du glömmer bort ditt användarnamn/lösenord eller har andra frågor så rekommenderar vi att du först tar en titt på sidan Frågor & svar. Hittar du inte svaret på din fråga där eller i övriga forumet är du välkommen att kontakta vår support.

1.5 Behandling av personuppgifter
När du godkänner dessa regler samtycker du också till följande behandling av personuppgifter:

I samband med registreringen lämnar du uppgift om e-postadress. Beroende på utformning kan detta utgöra personuppgifter enligt Personuppgiftslag (1998:204).

E-postadressen är endast synlig för personer som administrerar våra webbplatser och används för att vid behov kunna komma i kontakt med dig.

Utöver detta sker automatisk loggning av ip-adress vid de flesta aktiviteter där innehållet på våra webbplatser förändras.

Exempel på aktiviteter med loggning av ip-adress är när du: registrerar dig som medlem; publicerar, redigerar eller uppdaterar texter och bilder i diskussionsforumet. Loggning av ip-adresser sker för att kunna upptäcka och förhindra missbruk av våra tjänster samt för administrering och statistikföring.

De uppgifter vi behandlar delas inte med tredje part förutom i följande fall:
  • - När vi enligt lag är skyldiga att lämna ut uppgifterna.
  • - När polisen begär ut uppgifterna.
  • - När vi vid misstanke om lagbrott gör en polisanmälan.
  • - När vi vid regelbrott eller misstanke om lagbrott anmäler ett ip-nummer till den leverantör (ISP) som tillhandahöll den aktuella uppkopplingen.
  • - För alla andra fall där vi i förväg har fått ditt tillstånd att lämna ut uppgifterna.

1.6 Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för samtliga personuppgifter är Korsord Esse AB som driver webbplatsen korsord.se.

1.7 När du postar meddelanden
När du postar ett meddelande ger du Korsord.se rätt att lagra och tillhandahålla meddelandet samt att vid behov flytta, redigera eller avlägsna det i enlighet med våra regler. Denna rätt gäller även om du vid ett senare tillfälle väljer att avsluta ditt konto.

Obs! Det är inte tillåtet att systematiskt avlägsna innehållet i publicerade foruminlägg eller att redigera dem i syfte att sprida information som inte hör till den aktuella trådens ämne. Ett sådant agerande skadar forumet genom att diskussionstrådar blir svåra/omöjliga att följa.

1.8 Om du inte längre vill vara medlem
Skulle du av någon anledning vilja avsluta ditt medlemskap kontaktar du vår supportavdelning som avslutar ditt medlemskap.

Eftersom du då inte längre kan logga in kommer ytterligare behandling av personuppgifter att upphöra. De uppgifter som redan samlats in kommer att fortsätta behandlas enligt regel 1.5.

Obs! Innan du avslutar ditt medlemskap kan det vara klokt att redigera texter där du själv lämnat uppgifter av personlig karaktär, men vänligen respektera regel 1.7. Skulle du upptäcka sådan information efter att ditt medlemskap är avslutat kan du alltid kontakta vår supportavdelning för att få uppgifterna avlägsnade.

1.9 Om du återigen vill bli medlem
Om du, efter att du själv valt att avsluta ditt medlemskap, återigen vill bli medlem är det tillåtet att skapa ett nytt konto.

Obs! Det är inte tillåtet att avsluta sitt medlemskap och registrera sig igen under annat namn i syfte att fortsätta med ett beteende som bryter mot våra regler. Det är inte heller tillåtet av "bekvämlighetsskäl", till exempel i syfte att slippa stå för tidigare åsikter och fortsätta diskutera ett ämne under ny identitet. Om vi upptäcker eller misstänker att så är fallet kommer det nya användarkontot att stängas av.

2. När du har blivit medlem

2.1 Reglerna kan förändras
Ibland kan det dyka upp nya funktioner eller företeelser som kräver att reglerna förändras och det är därför viktigt att du då och då besöker denna regelsamling.

2.2 Moderatorer vill väl
Moderatorerna finns här för att göra din och alla andra medlemmars tillvaro så trevlig som möjlig. Får du en uppmaning eller tillsägelse av en moderator så rätta dig efter denna. Har du synpunkter på hur moderatorer agerar eller sköter sig så skriv inte detta i forumet utan ta det med berörd moderator eller med någon admin.

2.3 Om du inte förstår, inte håller med eller undrar varför
Om du inte håller med, inte förstår eller undrar varför något skett när det gäller dina egna eller andras inlägg, omdömen, gallerialbum, annonser med mera, eller om du anser att du eller någon annan blivit orättvist behandlad av en moderator, så är det inte tillåtet att påpeka eller börja diskutera detta i forumet eller på andra mer eller mindre fantasifulla ställen på webbplatsen. Kontakta i stället någon moderator eller admin via PM, eller mejla vår supportavdelning.

2.4 Om någon annan bryter mot reglerna
Om du anser eller misstänker att en medlem bryter mot reglerna eller på annat sätt uppför sig illa kan du anmäla detta till vårt supportavdelning.
Var tydlig i er beskrivning genom att beskriva vad som avses, vilken regel du anser att det bryter mot och på vilket sätt.

2.5 Om du själv bryter mot reglerna
Bryter du mot någon regel eller trotsar en moderators uppmaning så kan följden bli en tillsägelse, varning(ar) eller avstängning; antalet varningar eller tiden för avstängning beror dels på hur allvarlig förseelsen är, dels på hur du tidigare skött dig. Vid allvarliga förseelser eller om man systematiskt vägrar följa moderatorers uppmaningar så kan man bli avstängd för all framtid.
En varning eller tidsbestämd avstängning innebär inte jordens undergång utan se den istället som en uppmaning att tänka dig för lite extra nästa gång du agerar. Det kan också vara bra att känna till att ingen annan medlem kan se dina eventuella varningar.

Om du blir varnad så får du ibland (men inte alltid) ett e-postmeddelande om detta.

2.6 Inlägg, omdömen, bilder, signaturer, avatarer och annonser kan plockas bort
Utan förvarning och utan att i efterhand meddela medlemmen kan inlägg som bryter mot någon regel eller mot svensk lag plockas bort eller redigeras. För att en tråd inte ska upplevas som konstig eller osammanhängande kan detta även påverka inlägg som besvarar eller kommenterar avlägsnade eller redigerade poster.

Saknar du något och inte förstår varför det har försvunnit, eller om du anser att åtgärden är felaktig, är du välkommen att kontakta vår supportavdelning .

2.7 Om regler saknas
Det är naturligtvis omöjligt att skapa en regel för varje tänkbar situation och en moderator måste ibland ta ställning till något som inte är klart reglerat. I dessa fall räknas moderators beslut som regel.

3. Vett och etikett

3.1 Uppträd vårdat och trevligt
Ett vårdat språk och trevligt uppträdande ökar dina chanser att få svar och bli vänligt bemött. På grund av detta så tillåter vi generellt inga inlägg som innehåller svordomar, könsord och liknande eller som är allmänt otrevliga, spydiga eller sarkastiska i sin utformning.

3.2 Insinuationer eller påhopp accepteras inte
Personangrepp, förolämpningar, nedsättande kommentarer, kränkningar, hets mot folkgrupp2, kritiserande av hela samhälls-/yrkesgrupper och andra typer av påhopp är naturligtvis inte tillåtet, varken i form av kommentarer eller bilder. Detta gäller särskilt (men inte enbart) anspelningar på kön, ras, religion, religiösa åsikter, nationellt eller etniskt ursprung, bildningsgrad, sexuell läggning, funktionshinder eller utvecklingsstörning. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning som används och oavsett om det levereras direkt eller som en kränkande antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat.

2) Tänk på att hets mot folkgrupp inte bara är ett regelbrott utan även ett allvarligt lagbrott som omfattar "uttalanden som uttrycker missaktning för grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning" .

3.3 Respektera varandra
Uttalanden som är eller som bär tydliga tecken av att vara avsedda att genera, förolämpa, håna, göra sig lustig över eller förlöjliga andra personer eller grupper (vilket naturligtvis inkluderar deras åsikter, uttalanden, produktval, problem mm.) är inte tillåtna. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning som används och oavsett om det levereras direkt eller som en kränkande antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat.

3.4 Agera inte språkpolis
Kommentera inte andras sätt att skriva som till exempel felstavningar, särskrivningar eller grammatiska felaktigheter.

3.5 Anmäl regelbrott
Blir du själv eller någon annan medlem utsatt för ett påhopp eller annat regelbrott så svara inte med samma mynt utan anmäl detta.

3.6 Skrik inte åt andra
"SKRIK INTE" åt andra vilket innebär att fraser i foruminlägg, trådrubriker, omdömen, signaturer, artikelkommentarer etc. inte får bestå av versaler, grälla färger eller onödigt stor text, förutom då detta är absolut nödvändigt för att kunna uttrycka eller visa något.

3.7 Att utmana, argumentera och ge motiverad kritik är okej, men inte att älta eller pracka på
Kritik mot åsikter som presenteras i en tråd/artikel får självklart framföras så länge inläggen håller sig till trådens ämne eller artikelns innehåll. Kritiken ska dock vara konstruktiv och väl motiverad för att därigenom inspirera till diskussioner i stället för pajkastning. Att kort förklara ett visst ställningstagande eller ett ifrågasättande är normalt tillåtet men att ge sig in i en meningslös diskussion där man, ensam eller i sällskap av andra medlemmar, ältar något i inlägg efter inlägg är inte tillåtet. Inte heller är det tillåtet att försöka pracka på någon annan sina åsikter för sakens egen skull.

3.8 Dessa ämnen tillåter vi inte
Vi tillåter inte diskussioner rörande (eller länkar till webbsidor som marknadsför eller på annat sätt propagerar för) partipolitik, politiska organisationer, religiösa inriktningar, religiösa organisationer, aktivism, aktivistorganisationer, pornografi, våld (vilket inkluderar direkta eller indirekta hot och uppmaningar), olagliga droger/dopningsmedel eller nyttjandet av dessa, företeelser som går ut på att man skall satsa eller investera pengar. Inte heller tillåts diskussioner som sannolikt kommer att uppfattas som stötande eller nedsättande, speciellt (men inte enbart) om ämnet, föremålet, benämningen etc. som diskuteras rör eller kretsar kring etniskt ursprung eller hudfärg. Dessutom tillåter vi inte diskussioner som vi av erfarenhet vet ofta spårar ur eller leder till andra regelbrott.

3.9 Om lagbrott
Vi tillåter inte inlägg, annonser, länkar mm. vars innehåll handlar om egna lagbrott, förutsätter lagbrott, bara kan leda till lagbrott eller handlar om hur man undgår upptäckt. Exempel är egna erfarenheter av datorspel eller filmer innan dessa någonstans finns tillgängliga för allmänheten på laglig väg, diskussioner som antyder olaglig fildelning, tillverkning av utrustning vars innehav eller användningsområde är förbjudet, utannonsering av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor, etc.

4. PM-funktionen

4.1 Privata meddelanden
Forumtrådar är inte en plats för utbyte av privata meddelanden mellan medlemmar; använd PM-funktionen för detta. Eftersom ett PM är "privat" och avsett för en eller ett fåtal medlemmar så får man naturligtvis inte utan tillstånd återge andra medlemmars PM.

4.2 Tänk på följande
Våra regler gäller även vid användandet av PM-funktionen.
PM-funktionen får inte användas för marknadsföring eller spam.

5. Personuppgifter

5.1 Var försiktig med uppgifter och åsikter om personer och enskilda firmor
Personuppgiftslagen (PuL) gäller på en webbplats som denna där grundlagsskydd saknas vilket innebär att det är förbjudet att utan samtycke behandla (publicera) personuppgifter som kan upplevas som kränkande. Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Vad som är en kränkning får bedömas utifrån vilka uppgifter det gäller, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte, samt vad det kan leda till. Om syftet är (eller verkar vara) att förfölja eller skandalisera en person eller innebär förtal eller förolämpning är det oftast fråga om kränkning.

Oavsett om det anses kränkande eller inte tillåter vi inte uppgifter om andras identitet, personnummer, telefonnummer, postadresser, e-postadresser, registreringsnummer för fordon, etnicitet, hälsotillstånd, politisk och religiös övertygelse, sexuell läggning, skulder, lagöverträdelser, domar i brottmål eller frihetsberövanden, oavsett om informationen framförs genom text eller bild.

Vi tillåter inte heller aktiviteter eller länkar som kringgår denna regel om syftet verkar vara att förfölja, skandalisera, förtala eller förolämpa en person.

Denna regel omfattar även enskilda firmor eftersom de alltid är kopplade till en fysisk person.

5.2 Uppgifter rörande företag och deras anställda
Uppgifter rörande företag (juridiska personer) är tillåtna så länge de inte bryter mot någon lag eller våra övriga regler.
När det gäller företags anställda så är det, speciellt i samband med negativ kritik, inte tillåtet att publicera information som avslöjar deras identitet. Anställdas agerande är företagets ansvar och vill man kommentera detta så får man göra det i allmänna ordalag utan att peka ut enskilda personer, till exempel genom att skriva företaget, säljaren, supporten eller vad som nu passar in. Vill man till företaget framföra åsikter rörande enskilda personer så får man göra detta via e-post, telefonsamtal etc.

6. Bilder

6.1 Inga kränkande eller stötande bilder
Vi tillåter inga bilder som riskerar att upplevas som kränkande eller stötande. Återigen så är det de som känner sig kränkta eller stötta som avgör detta.

6.2 Bilder med personer på
För bilder som riskerar att upplevas som kränkande eller som används för att marknadsföra en vara, tjänst eller annan nyttighet gäller att alla identifierbara personer på bilden måste vara införstådda med samt ha gett sitt uttryckliga tillstånd till att bilden publiceras. Vid tveksamma fall kommer en förfrågan att skickas till den som publicerat bilden. Bilder på barn räknas som särskilt känsliga (se även regel 11.4). Pornografiska och/eller erotiska bilder är inte tillåtna vilket inkluderar bilder av typen lättklädd och bilder med personer i utmanande poser. Se även regel 9.1 som tar upp PuL.

6.3 Publicera inte andras bilder utan tillstånd
Du är ansvarig för det material du själv publicerar. Bilder/filmer som andra äger upphovsrätten till får givetvis inte publiceras utan tillstånd, varken som bifogade filer eller hetlänkade via img- eller media-taggar. Se även regel 8.1 som tar upp upphovsrättslagen.

6.4 Bilder på barn
Innan ni lägger in en bild på barn så fundera först på följande. Skulle ni sätta upp samma bild på hundratals anslagstavlor ute på stan? Är det okej om främmande människor plockar med sig dessa bilder hem för privata ändamål? Lägg aldrig upp bilder på andras barn utan föräldrarnas tillstånd. Se även regel 9.1 som tar upp PuL.

6.5 Inga kommersiella budskap
Vi tillåter inte bilder/texter som innehåller kommersiella budskap eller budskap som bryter mot någon annan regel.