Sten - Christer G

67 år, Vilhelmina

Lösta kryss: 7721 | Korrekt lösta: 6968 (90,2%)

Grattis Sten - Christer! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.14.

8 apr

Grattis Sten - Christer! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.39.

3 okt, 2018

Mest lösta kryss