Sten - Christer G

67 år, Vilhelmina

Lösta kryss: 7611 | Korrekt lösta: 6876 (90,3%)

Grattis Sten - Christer! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.14.

8 apr

Grattis Sten - Christer! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.39.

3 okt, 2018

Mest lösta kryss