Inger D

74 år, Hovås

Lösta kryss: 8887 | Korrekt lösta: 8538 (96,1%)

Grattis Inger! Du har vunnit två Minitriss i Kryptokryss - jul.

1 aug

Grattis Inger! Du har vunnit två Minitriss i Matkryss - jan.

1 feb

Mest lösta kryss