Inger D

72 år, Hovås

Lösta kryss: 8041 | Korrekt lösta: 7712 (95,9%)

Grattis Inger! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - dec.

1 jan

Grattis Inger! Du har vunnit två Minitriss i Sportkryss - jun.

1 jul, 2019

Mest lösta kryss