Ulla G

71 år, Borlänge

Lösta kryss: 6861 | Korrekt lösta: 5649 (82,3%)

Grattis Ulla! Du har vunnit 3 månaders Guldmedlemskap i Lätta krysset - mar.

1 apr

Grattis Ulla! Du har vunnit två Minitriss i Matkryss - jun.

1 jul, 2023

Mest lösta kryss