Ulla G

66 år, Borlänge

Lösta kryss: 4081 | Korrekt lösta: 3365 (82,5%)

Grattis Ulla! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - jan.

1 feb

Grattis Ulla! Du har vunnit två Trisslotter i Onsdagskryss v.27.

11 jul, 2018

Mest lösta kryss