Kristina Å

76 år, Malmö

Lösta kryss: 5610 | Korrekt lösta: 5111 (91,1%)

Grattis Kristina! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.27.

8 jul

Grattis Kristina! Du har vunnit två Minitriss i Sportkryss - dec.

1 jan

Mest lösta kryss