Kristina Å

78 år, Malmö

Lösta kryss: 6412 | Korrekt lösta: 5833 (91%)

Grattis Kristina! Du har vunnit två Trisslotter i SökOrd v.28.

19 jul

Grattis Kristina! Du har vunnit två Trisslotter i Måndagskryss v.45.

9 nov, 2020

Mest lösta kryss