Jan Å

66 år, Sundsvall

Lösta kryss: 2852 | Korrekt lösta: 2609 (91,5%)

Grattis Jan! Du har vunnit fyra Minitriss i K&T Siffror v.34.

24 aug, 2020

Grattis Jan! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.8.

24 feb, 2020

Mest lösta kryss