Johan Heuvelmans

Lösta kryss: 37 | Korrekt lösta: 31 (83,8%)

Grattis Johan! Du har vunnit fyra Trisslotter i Filmkryss - jun.

13 jul

Grattis Johan! Du har vunnit 3 månaders Guldmedlemskap i Lätta krysset - feb.

1 mar

Mest lösta kryss