Sara Skoglund

Lösta kryss: 377 | Korrekt lösta: 331 (87,8%)

Grattis Sara! Du har vunnit två Trisslotter i K&T Siffror v.28.

19 jul

Grattis Sara! Du har vunnit två Trisslotter i Sudoku v.1.

11 jan

Mest lösta kryss