Peter Sjösten

Lösta kryss: 978 | Korrekt lösta: 828 (84,7%)

Grattis Peter! Du har vunnit fyra Trisslotter i Trädgårdskryss - jun.

1 jul

Grattis Peter! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.48.

6 dec, 2021

Mest lösta kryss