Oskar Hjorth

Lösta kryss: 113 | Korrekt lösta: 73 (64,6%)

Grattis Oskar! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.35.

31 aug, 2020

Grattis Oskar! Du har vunnit två Minitriss i Filmkryss - feb.

1 mar, 2020

Mest lösta kryss