Kåre Johansson

67 år, alnö

Lösta kryss: 76 | Korrekt lösta: 62 (81,6%)

Kåre Johansson

intressanta kryss en del svårlösta andra roliga kryss

1 jun 16:52

Grattis Kåre! Du har vunnit två Minitriss i Historiekryss - maj.

1 jun

Mest lösta kryss