Marja Henriksson

62 år

Lösta kryss: 754 | Korrekt lösta: 585 (77,6%)

Grattis Marja! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.11.

16 mar

Grattis Marja! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.36.

9 sep, 2019

Marja HenrikssonTack!

11 sep, 2019

Mest lösta kryss