Marja Henriksson

62 år

Lösta kryss: 993 | Korrekt lösta: 793 (79,9%)

Grattis Marja! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.39.

28 sep, 2020

Grattis Marja! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.11.

16 mar, 2020

Mest lösta kryss