Sandra Nilsson

32 år

Lösta kryss: 780 | Korrekt lösta: 716 (91,8%)

Grattis Sandra! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.5.

3 feb

Grattis Sandra! Du har vunnit två Minitriss i Ordfläta - jul.

1 aug, 2019

Sandra NilssonVad roligt. Tack så mycket! :)

31 aug, 2019

Mest lösta kryss