Sandra Nilsson

37 år

Lösta kryss: 3162 | Korrekt lösta: 3050 (96,5%)

Grattis Sandra! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.15.

15 apr

Grattis Sandra! Du har vunnit två Trisslotter i Lilla krysset - jul.

1 aug, 2023

Mest lösta kryss