Jan W

72 år, Helsingborg

Lösta kryss: 1012 | Korrekt lösta: 858 (84,8%)

Grattis Jan! Du har vunnit fyra Trisslotter i Filmkryss - nov.

1 dec, 2022

Grattis Jan! Du har vunnit två Trisslotter i Onsdagskryss v.19.

18 maj, 2022

Mest lösta kryss