Tommy Lindahl

74 år, Motala

Lösta kryss: 456 | Korrekt lösta: 265 (58,1%)

Grattis Tommy! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.8.

24 feb

Grattis Tommy! Du har vunnit två Trisslotter i Onsdagskryss v.22.

5 jun, 2019

Mest lösta kryss