Stefan Högberg

54 år, Indal

Lösta kryss: 808 | Korrekt lösta: 605 (74,9%)

Grattis Stefan! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.7.

17 feb

Grattis Stefan! Du har vunnit två Minitriss i Kryptokryss - jul.

1 aug, 2019

Mest lösta kryss