Stefan Högberg

55 år, Indal

Lösta kryss: 861 | Korrekt lösta: 638 (74,1%)

Grattis Stefan! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.7.

17 feb

Grattis Stefan! Du har vunnit två Minitriss i Kryptokryss - jul.

1 aug, 2019

Mest lösta kryss