Stefan Högberg

58 år, Indal

Lösta kryss: 1356 | Korrekt lösta: 1009 (74,4%)

Grattis Stefan! Du har vunnit två Minitriss i Kryptokryss - jul.

1 aug

Grattis Stefan! Du har vunnit två Minitriss i Naturkryss - jan.

1 feb

Mest lösta kryss