Alexander Lindberg

36 år, Ellös

Lösta kryss: 494 | Korrekt lösta: 325 (65,8%)

Grattis Alexander! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.11.

18 mar

Alexander LindbergTackar

18 mar 13:12

Grattis Alexander! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.35.

3 sep, 2018

Alexander LindbergTackar

3 sep, 2018

Mest lösta kryss