jan rooth

71 år, Haeradsbaeck

Lösta kryss: 471 | Korrekt lösta: 296 (62,8%)

Grattis jan! Du har vunnit 2 valfria filmer på plejmo.se i Lördagskryss v.1.

12 jan

Grattis jan! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.16.

23 apr, 2018

Mest lösta kryss