jan rooth

72 år, Haeradsbaeck

Lösta kryss: 948 | Korrekt lösta: 603 (63,6%)

Grattis jan! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.11.

18 mar

Grattis jan! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.37.

16 sep, 2019

Mest lösta kryss