jan rooth

73 år, Haeradsbaeck

Lösta kryss: 1161 | Korrekt lösta: 740 (63,7%)

Grattis jan! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.39.

28 sep, 2020

Grattis jan! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.11.

18 mar, 2020

Mest lösta kryss