Olivia Engberg

31 år, Ytterby

Lösta kryss: 589 | Korrekt lösta: 526 (89,3%)

Grattis Olivia! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - mar.

1 apr

Grattis Olivia! Du har vunnit två Minitriss i Matkryss - sep.

1 okt, 2019

Mest lösta kryss