Tony Löfdahl

år, Svängsta

Lösta kryss: 342 | Korrekt lösta: 226 (66,1%)

Grattis Tony! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.25.

24 jun

Grattis Tony! Du har vunnit två Minitriss i Svåra krysset - nov.

1 dec, 2018

Mest lösta kryss