Eric Eriksson

71 år, HAMMARSTRAND

Lösta kryss: 516 | Korrekt lösta: 452 (87,6%)

Eric Eriksson

Onsdagskryss V28 ? baseraD, baseraS, baseraT varför är endast D rätt ?

3 aug 12:27
Eric Eriksson

Hej jag hittar inte mitt fel i Sudoku 13 (fanns det mer än en lösning ?)

5 apr 10:48

Grattis Eric! Du har vunnit fyra Trisslotter i Sportkryss - mar.

1 apr

Mest lösta kryss