Peter Karlsson

Lösta kryss: 792 | Korrekt lösta: 503 (63,5%)

Grattis Peter! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.21.

27 maj

Grattis Peter! Du har vunnit två Minitriss i Matkryss - sep.

1 okt, 2018

Mest lösta kryss