Jimmy Å

34 år, Söderköping

Lösta kryss: 337 | Korrekt lösta: 288 (85,5%)

Grattis Jimmy! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.52.

28 dec, 2020

Grattis Jimmy! Du har vunnit 6 månaders Guldmedlemskap i Frågesport v.23-26.

29 jun, 2020

Mest lösta kryss