Göran Nygren

69 år, Lagos, Portugal

Lösta kryss: 5236 | Korrekt lösta: 4803 (91,7%)

Grattis Göran! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.51.

23 dec, 2019

Grattis Göran! Du har vunnit två Minitriss i Lördagskryss v.24.

22 jun, 2019

Mest lösta kryss