Göran Nygren

68 år, Lagos, Portugal

Lösta kryss: 4568 | Korrekt lösta: 4180 (91,5%)

Grattis Göran! Du har vunnit två Minitriss i Lördagskryss v.24.

22 jun

Grattis Göran! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.50.

19 dec, 2018

Mest lösta kryss