Christer Hermansson

61 år, Kristinehamn

Lösta kryss: 427 | Korrekt lösta: 415 (97,2%)

Grattis Christer! Du har vunnit fyra Minitriss i K&T Siffror v.20.

20 maj

Grattis Christer! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.38.

24 sep, 2018

Mest lösta kryss