Sune Good

89 år, Mora

Lösta kryss: 2215 | Korrekt lösta: 1690 (76,3%)

Grattis Sune! Du har vunnit två Minitriss i Sportkryss - maj.

1 jun

Grattis Sune! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.45.

12 nov, 2018

Mest lösta kryss