Sune Good

88 år, Mora

Lösta kryss: 2207 | Korrekt lösta: 1684 (76,3%)

Grattis Sune! Du har vunnit två Minitriss i Sportkryss - maj.

1 jun

Grattis Sune! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.45.

12 nov, 2018

Mest lösta kryss