Niklas W

38 år, Vasa

Lösta kryss: 1993 | Korrekt lösta: 1678 (84,2%)

Grattis Niklas! Du har vunnit blomstercheckar värde 100 kr i Svåra krysset - jul.

1 aug

Grattis Niklas! Du har vunnit två Minitriss i Nyckelkryss - jan.

1 feb

Mest lösta kryss