Conny T

76 år, Växjö

Lösta kryss: 3077 | Korrekt lösta: 2829 (91,9%)

Grattis Conny! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.18.

6 maj

Grattis Conny! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.51.

26 dec, 2018

Mest lösta kryss