Johnny B

71 år, Oxelösund

Lösta kryss: 6302 | Korrekt lösta: 5846 (92,8%)

Pensionär som tycker om korsord :)

Grattis Johnny! Du har vunnit två Minitriss i Sportkryss - dec.

1 jan

Grattis Johnny! Du har vunnit fyra Trisslotter i Matkryss - jun.

1 jul, 2019

Mest lösta kryss