Bo R

70 år, Åkersberga

Lösta kryss: 2675 | Korrekt lösta: 1799 (67,3%)

Grattis Bo! Du har vunnit två Minitriss i Lördagskryss v.23.

15 jun

Grattis Bo! Du har vunnit fyra Trisslotter i Matkryss - nov.

1 dec, 2018

Mest lösta kryss