Evert J

74 år, Linköping

Lösta kryss: 9402 | Korrekt lösta: 8506 (90,5%)

Grattis Evert! Du har vunnit fyra Minitriss i K&T Siffror v.11.

18 mar

Grattis Evert! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.36.

10 sep, 2018

Evert JTack men ingen extravinst

19 okt, 2018

Mest lösta kryss