Gull-Britt P

61 år, Kil

Lösta kryss: 1045 | Korrekt lösta: 1021 (97,7%)

Grattis Gull-Britt! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.16.

22 apr

Grattis Gull-Britt! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.28.

16 jul, 2018

Mest lösta kryss