Lars-Åke M

84 år, Göteborg

Lösta kryss: 3234 | Korrekt lösta: 2815 (87%)

Grattis Lars-Åke! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.17.

29 apr

Grattis Lars-Åke! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.43.

29 okt, 2018

Mest lösta kryss